DĖMESIO!!!

Prašymai mokytis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. priimami mokyklos raštinėje nuo 2017 m. sausio 4 d:

  • Prašymo formos:
  • Raštinės darbo laikas: I-V 8.00-16.30. Pietų pertrauka: 11.30-12.00.

Įsigalioja naujas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (parsisiųsti) (toliau – Aprašas). Aprašu nustatomi asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos.

Aktualu:

  • Asmenys priimami į mokyklas atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas arba mokyklas renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius. Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos (parsisiųsti).
  • Priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba specialiųjų ir/ar bendrųjų gebėjimų vertinimo rezultatus.
  • Prašymai mokytis kitiems mokslo metams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokyklose priimami nuo sausio 4 d. Jie teikiami asmeniškai ar registruotu laišku ir įregistruojami mokyklose pateikimo metu. Prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas kitiems mokslo metams vykdomas:

  • gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai) į sporto ir sveikatos ugdymo elementų klases „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje.
  • birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai) į kitas klases.

Jeigu asmenys renkasi mokyklą, priskirtą pagal gyvenamąją vietą, tai pirmumo teisė pagrindinio priėmimo metu suteikiama:

  • visiems asmenims, pageidaujantiems tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje;
  • našlaičiams ir vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje (šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas).

Kita informacija:

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti).