Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,5 etato)

Konkurso sąlygos:

Įstaigos pavadinimas:

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, įstaigos kodas 190444664

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato).

Darbo vieta (miestas):

Gedminų g. 7, LT – 94222 Klaipėda

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas (parsisiųsti).

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
  3. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas).
  4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas, konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie (2 priedas).

Dokumentų pateikimo būdas:

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496, dokumentai teikiami tik Valstybės tarnybos departamento Prašymų teikimo modulio savitarnos tinklapyje adresu: https://pm.vataras.lt/prasymai/

Skelbimas Valstybės tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-05-etato-322;483830.html

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti – (8 46) 346136 arba 8 662 07306 informacija apie mokyklą –www.santarvespagrindine.lt; el. p. santarves@gmail.com

Skelbimas galioja iki:

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).