Ištieskime pagalbos ranką

Mokyklos bendruomenė gruodžio 15 d. dalijosi gerumu – vyko Kalėdų vilties mugė „Ištiesk pagalbos ranką“.

7-8 kl. mokiniai savo draugus, mokytojus, tėvus pakvietė prie kalėdinio labdaros stalo, kur galėjo įsigyti kalėdinių suvenyrų, paskanauti naminių saldumynų, pasidalinti gerumu.

Akcijos metu surinkta 235€, kurie bus paaukoti Maltos ordino geriems darbams.

Akcijos iniciatorėms I. Paulionienei ir N. Gurjevienei talkino buvę mokyklos mokiniai, o dabar „Aitvaro“ gimnazijos abiturientai.

Ačiū visiems, kurie dalijosi gerumu.