Lietuvių kalbos viktorina „Moki žodį- žinai kelią“

Gruodžio 15 d. mokyklos aktų salėje įvyko Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų, besimokančių tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos viktorina „Moki žodį – žinai kelią“. Viktorinoje dalyvavo 3-4 klasių mokinių komandos iš Maksimo Gorkio, „Gabijos“, „Pajūrio“ ir „Santarvės“ progimnazijų. Mokiniams neteko nuobodžiauti, nes jų laukė įdomios gramatinės ir kūrybinės užduotys.  I vietą užėmė „Gabijos“ progimnazijos komanda, II vieta pasidalino „Santarvės“ ir Maksimo Gorkio progimnazijų  komandos, III vieta atiteko „Pajūrio“ progimnazijos  komandai. Dalyvių komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Viktoriną rengė  lietuvių kalbos mokytojos Eglė Laumenienė ir Vaida Sabaliauskienė. Mokinius konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytoja Rita  Potapenkienė.