Dėl išmokų vaikams (nuo 2018 m.)

Nuo 2018 m. sausio 1 d. universalią išmoką vaikui gali gauti vaikai, nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresni, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, tiek augantys ar globojami šeimose, tiek globojami šeimynose, vaikų globos institucijose ar globos centruose.

Plačiau skaityti čia.