PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, kuriame reglamentuojamas  mokinių priėmimo organizavimas ir vykdymas informacinės sistemos (toliau – Sistema) pagrindu.

Aprašas papildomas tokiomis nuostatomis:

  • prašymų mokytis pateikimo Sistemoje ir jų registravimo Sistemoje tvarka (III skyrius),
  • Sistemos veikimo ir eilių sudarymo svarbiausi principai (V skyrius),
  • priėmimo vykdymo Sistemos pagrindu periodiškumas (VI skyrius),
  • dokumentų mokykloms pateikimo, pasibaigus priėmimui, ir priimtų asmenų prašymų mokyklose registravimas (VII skyrius).

Taip pat parengti sprendimų projektai, reglamentuojantys klasių ir mokinių skaičių savivaldybės mokyklose bei mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas 2019–2020 mokslo metų priėmimui. Sprendimų  projektai bus svarstomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. posėdyje. Su jais galima susipažinti žemiau pranešimo esančiose nuorodose.

Prašymų registravimo Sistemoje procesas bus vykdomas etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.