Dėl ugdymo proceso koregavimo

Užsitęsus karštiems orams ir esant pavojui mokinių sveikatai bei siekiant sudaryti saugias mokymosi ir darbo sąlygas progimnazijoje, nuo 2019 m. birželio 11 d. iki ugdymo proceso pabaigos, pamokų trukmė – 30 min.

Leidžiama, tėvams informavus progimnaziją, mokiniams likti namuose, jeigu vaiko sveikatai kyla pavojus.

Direktorė Laima Vaitonienė