Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“

Gruodžio 5 d. įvyko Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų, besimokančių tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos viktorina „Moki žodį – žinai kelią“. Viktorinoje dalyvavo 3-4 klasių mokinių komandos iš M. Gorkio, „Gabijos“, „Pajūrio“ ir „Santarvės“ progimnazijų. Mokiniams neteko nuobodžiauti, nes jų laukė įdomios gramatinės ir kūrybinės užduotys.  I vietą užėmė „Gabijos“ progimnazijos komanda, II vieta atiteko  M. Gorkio progimnazijos  komandai, III vieta pasidalijo „Pajūrio“ ir „Santarvės“   progimnazijų  komandos. Dalyvių komandos buvo apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Viktoriną rengė pavaduotoja ugdymui Elena Kanapeckaitė, lietuvių kalbos mokytojos Eglė Laumenienė ir Vaida Sabaliauskienė. Mokinius konkursui paruošė lietuvių kalbos mokytoja N. Bytautienė. Konkurso „Moki žodį – žinai kelią“ gražiausios akimirkos: