Dėl nuotolinio ugdymo 2A, 2B, 3A, 3B ir 4C klasėms

Vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-11-09 raštu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje“ Nr, (3-13 l6.1.17 E)2-952l0,
s k e l b i u, kad 2a, 2b, 3a, 3b, 4c klasių mokinių ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu 2020 m. lapkričio 6-19 d.