DIREKTORĖS LAIMOS VAITONIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Skelbiama ir  Progimnazijos bendruomenei bei Progimnazijos tarybai pateikiama svarstyti Klaipėdos „Santarvės” progimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Progimnazijos interneto svetainėje Progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Progimnazijos tarybai (el. paštu santarves@gmail.com).

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS LAIMOS VAITONIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA