2021–2022 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Pradedamas mokinių priėmimas mokytis 2021–2022 m. m. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, prašymų ir mokymo sutarčių pasirašymas.

Prašymai priimami ir mokymo sutartys pasirašomos su tais asmenimis, kurie elektroninėje mokinių priėmimo Sistemoje prie „Santarvės“ progimnazijos mato pateikto prašymo būseną „Priimta“, gavo trumpąją žinutę apie priėmimą.

Dokumentai priimami 2021 m. birželio 110 d. nuo 10.00 iki 14.00 val.

Atvykstant būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą;
  • vaiko, lankiusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimą;
  • užsieniečiai turi pateikti asmens dokumentus (tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko), vizą, leidimą gyventi Lietuvoje;
  • pradinio ugdymo pažymėjimą (jei mokinys atvyksta į 5 kl.);
  • pasiekimų pažymėjimą (jei mokinys atvyksta į 6-8 kl.);
  •  pasiekimų pažymą (jei mokinys atvyksta į 2-4 kl.);
  •  globėjai, rūpintojai pateikia dokumentą, pagal kurį nustatyta globa.

Svarbu:

1. Atvykstant pasirašyti dokumentų būtina turėti veidą ir nosį dengiančią apsauginę kaukę. Progimnazijos patalpose privalu dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, turėti savo rašiklį. Esant vienu metu daugiau interesantų būtina palaukti eilėje mokyklos kiemelyje. Prašome atvykti be vaikų (išskyrus birželio 2-3 d.).

2. Pasirašyti dokumentus privalu atvykti į progimnaziją iki birželio 10 d. Neatvykus iki minėtos datos, paskirta mokymosi vieta bus anuliuojama.

Būsimų 1 klasių mokiniai elektroniniam mokinio pažymėjimui bus  fotografuojami birželio 2-3 d. nuo 10.00 iki 15.00 val. sporto salėje (įėjimas iš lauko pusės prie garažo).

Priėmimo klausimais informuoja:

raštinės administratorė mob. 8 662 07306

direktoriaus pavaduotoja ugdymui mob. 8 691 09906