Dėl priėmimo

Į Klaipėdos „Santarvės” progimnaziją priimti 2023-2024 m. m. asmenys per 10 kalendorinių dienų turi pateikti tokius dokumentus:

 • prašymus mokytis;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu asmenys nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus;
 • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

Dokumentus priimame:

 • Klaipėdos „Santarvės” progimnazija, Gedminų g. 7, 112 kab.
 • Laikas:
  • 2023 m. gegužės 18-26 d. (išskyrus 2023 m. gegužės 24 d.) 9.00 – 14.00 val.
  • 2023 m. gegužės 24 d. 12.00-17.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – +370 691 09906, 8 (46) 346 136.