Darbo užmokestis2

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimasVDU 2019m.
I ketvirtis
 VDU 2019m.
II ketvirtis
VDU 2019m.
III ketvirtis
VDU 2019m.
IV ketvirtis
1Akompaniatorius759,47759,47759,47777,63
2Bibliotekininkas830,40830,40830,40830,40
3Darbininkas555,00555,00555,00555,00
4Direktoriaus pavaduotojas1646,961646,961756,461756,46
5Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams1193,701193,701193,701193,70
6Direktorius1889,161889,162011,412155,58
7Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas851,16851,16851,16851,16
8Kiemsargis555,00555,00555,00555,00
9Kompiuterių operatorius851,16851,16851,16851,16
10Logopedas1172,941172,941185,051185,05
11Mokytojas903,16892,84919,541074,68
12Mokytojas ekspertas1612,511640,831875,081875,04
13Mokytojas metodininkas1445,861441,331451,721449,68
14Prailgintos dienos grupės auklėtojas781,96781,96781,96781,96
15Psichologas1266,361266,361266,361266,36
16Raštinės vedėjas851,16851,16851,16851,16
17Rūbininkas555,00555,00555,00555,00
18Socialinis pedagogas1278,471278,471278,471278,47
19Specialistas1089,901089,901089,901089,90
20Specialusis pedagogas1079,521079,521098,551098,55
21Valytojas555,00555,00555,00555,00
22Vyresnysis mokytojas1089,51075,281085,501112,37
23Mokytojo padėjėjas744,76744,76687,38687,38