„Svajonių komandos“ renginys „Sportas jungia skirtingus žmones. Tarpkultūriškumas“.

#LTeam

#svajoniukomandos

#peopletopeople

Sausio 20 d. projekto ,, Svajonių komandos‘‘ jaunųjų lyderių komanda iš ,, Vėtrungės‘‘ gimnazijos ir ,, Santarvės‘‘ progimnazijos pravedė nuotolinį renginį ,, Sportas jungia skirtingus žmones. Tarpkultūriškumas‘‘. (Ugnė Taliataitė 1e, Mindaugas Pocius 1e, kūno kultūros mokytoja Laima Ložienė, Jegor Guz, Valerija Fadeeva, kūno kultūros mokytoja Natalija Jančenka – ,, Santarvės‘‘ progimnazija).

Renginyje dalyvavo 6a ir 6c klasių mokiniai , auklėtojos , Natalija ir Jelena . Renginio metu buvo pristatyta projekto ,, Svajonių komandos‘‘ veikla. Diskutavome, kas yra tarpkultūriškumas, kuo jis yra įdomus? Dėmesys buvo skirtas Olimpinėms žaidynėms, istorijai ir sporto svarbai pasaulyje tarp įvairių tautybių.

Mokiniai žaidė Kahoot, kur atsakė į klausimus apie sportą bei įvairius papročius , atliko pramankštą pagal įvairių šalių muziką. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti prizais, o visi dalyviai-padėkos raštais.

,, Svajonių komandos‘‘ komanda dėkoja visiems dalyvavusiems renginyje.

„Svajonių komandos“ renginys „Sportas jungia skirtingus žmones. Tarpkultūriškumas“.

#LTeam

#svajoniukomandos

#peopletopeople

Šiandien, gruodžio 21 d.  projekto ,, Svajonių komandos‘‘ jaunųjų lyderių komanda iš  ,, Vėtrungės‘‘ gimnazijos ir ,, Santarvės‘‘ progimnazijos  pravedė  nuotolinį renginį ,, Sportas jungia skirtingus žmones. Tarpkultūriškumas‘‘. (Ugnė Taliataitė 1e, Mindaugas Pocius 1e, kūno kultūros mokytoja Laima Ložienė, Jegor  Guz, Valerija Fadeeva, kūno kultūros mokytoja Natalija Jančenka – ,, Santarvės‘‘ progimnazija).

Renginyje,  šventiškai pasipuošę, dalyvavo 1e gimnazijos klasės mokiniai ir auklėtoja Rasa Balsevičienė, kūno kultūros mokytojas Mantas Vaičiūnas bei mokyklos psichologė  Renata Baltrimienė. Renginio metu buvo pristatyta projekto  ,, Svajonių komandos‘‘ veikla. Diskutavome, kas yra tarpkultūriškumas, kuo jis yra įdomus? Dėmesys buvo skirtas Klaipėdos miesto tautinėms bendrijoms, tautinių mažumų bendrijos namams,  jų veiklai.

Mokiniai žaidė Kahoot, kur atsakė į klausimus apie sportą bei įvairius papročius , atliko pramankštą pagal įvairių šalių muziką. Aktyviausi  jaunuoliai buvo apdovanoti prizais, o visi dalyviai-padėkos raštais.

,, Svajonių komandos‘‘ komanda dėkoja visiems dalyvavusiems renginyje. Linkime visai mokyklos bendruomenei gražių, prasmingų ir sveikų artėjančių švenčių!

NORDPLUS JUNIOR

Rugsėjo 1-ąją, 2020m. startavo naujas tarptautinis projektas NORDPLUS JUNIOR. Projekto pavadinimas – „Living responsibly on the coastline of the Baltic sea”. Projekte dalyvauja 4 šalys, besiribojančios su Baltijos jūra: Švedija, Estija, Lietuva ir Latvija. Kiekvienai šaliai-dalyvei atstovauja viena mokykla. Garbė atstovauti Lietuvos Respubliką atiteko mūsų progimnazijai.   Projektas vyks dvejus metus . Projekto dalyviai -7A klasės mokiniai, vadovaujami  anglų kalbos mokytojos Natliyos Polosuchinos ir informacinių technologijų mokytojos Larisos Galkinos.

Pagrindinis projekto tikslas – daugiau sužinoti apie supančią aplinką, Baltijos jūros pakrantės problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinė visuomenė. Didelis dėmesys bus skiriamas sprendimų ieškojimui, kurie galėtų pagerinti ekologinę mūsų regiono ir viso pasaulio situaciją.

Žinoma, projektas mums taip pat suteikia galimybę susipažinti bei pabendrauti su kitų šalių bendraamžiais, pasidalinti savo įžvalgomis ir idėjomis, bei daugiau sužinoti apie šalių-partnerių gyvenimą bei švietimą.

Su nekantrumu laukiame pirmojo projekto etapo ir naujų įdomių pažinčių.

1 сентября 2020 года стартовал новый международный проект NORDPLUS JUNIOR. Название проекта – Living responsibly on the coastline of the Baltic sea. В проекте участвуют 4 страны, имеющие выход к Балтийскому морю: Швеция, Эстония, Литва и Латвия. Каждая из стран-участниц представлена одной школой. Честь представлять Литовскую Республику выпала нашей прогимназии. Ученики 7А класса под руководством  учителя английского языка Наталии Полосухиной и учителя информационных технологий Ларисы Галкиной будут работать над осуществлением проекта в течение двух лет.

Главная цель проекта – углубить и расширить наши знания о состоянии окружающей среды, изучить экологические проблемы побережья Балтийского моря, с которыми сталкивается современное общество. Также большое внимание будет уделено поиску решений, которые могли бы помочь улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе и в мире в целом.

Конечно, проект также дает нам прекрасную возможность познакомиться и пообщаться с ровесниками из других стран, поделиться своими взглядами и идеями, узнать больше о жизни и образовании в странах-партнерах.

С нетерпением ждем первого этапа проекта и новых интересных знакомств.

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos šeštokų viešnagė Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje

Penktadienio rytą 6c klasės mokiniai, jų auklėtoja Deimantė Brazdeikytė ir projektą „Tyrinėjimų menas“ kuruojanti mokytoja Auksė Naujokienė viešėjo Klaipėdos “Santarvės” progimnazijoje. Ten vyko “kūrybininkės” Ingos Norkūnienės ir „Santarvės“ progimnazijos mokytojų organizuotas renginys “Aš ir mano herojus”.

Net iš kelių miesto progimnazijų – M. Gorkio, “Gabijos” ir Liudviko Stulpino – sugūžėję mokiniai susiskirstę į mišrias komandas turėjo ant lapelių užrašyti savo herojaus vardą, o vėliau visi kartu kūrė istoriją, kurioje veikė jų herojai. Darbas mišriose grupėse kai kuriems mokiniams buvo tikras iššūkis – teko kalbėti net keliomis kalbomis: lietuviškai, rusiškai ir angliškai. 

Liudviko Stulpino progimnazijos mokiniams jaudulio renginio metu netrūko – padedami režisieriaus Tomo Jašinsko jie pristatė per kelis mėnesius sukurtą savo dainą ir vaizdo klipą.  

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.