Darbo užmokestis

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2020 m. IV ketvirtis
1Akompaniatorius0,50795,52795,52795,52795,52
2Bibliotekininkas1,50969,94969,94969,94969,94
3Darbininkas3,00607,00607,00607,00607,00
4Direktoriaus pavaduotojas2,001900,81900,801900,801900,80
5Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams1,001672,001672,001695,461742,40
6Direktorius1,002295,042295,042295,042295,04
7Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas1,001169,521169,521190,351190,35
8Kiemsargis2,00607,00607,00607,00607,00
9Kompiuterių operatorius1,501169,521169,521190,351190,35
10Logopedas0,501217,921217,921217,921217,92
11Mokytojas7,521083,651084,181117,161250,95
12Mokytojas ekspertas1,701731,551672,411570,081686,33
13Mokytojas metodininkas29,681468,591477,811474,561594,54
14Prailgintos dienos grupės auklėtojas1,34795,52795,52795,52795,52
15Psichologas0,751294,651294,651294,651294,65
16Raštinės vedėjas1,001126,401126,401161,601232,00
17Rūbininkas2,50607,00607,00607,00607,00
18Socialinis pedagogas1,001316,481316,481226,721226,72
19Specialistas1,001496,001496,001519,461566,40
20Specialusis pedagogas1,001135,201135,201135,201135,20
21Valytojas9,50607,00607,00607,00607,00
22Vyresnysis mokytojas11,631123,341153,541143,711302,05
23Mokytojo padėjėjas3,50704,00704,00704,00704,00