Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Svetlana Lemkienė

Funkcijos:

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių profilaktinius sveikatos patikrinimus pateikimas mokyklos bendruomenei bei sveikatos biurui 1 kartą per metus.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
  • Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas.
  • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
  • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.
Darbo diena Darbo laikas Pietų pertrauka
pirmadienis 8.00–18.18   11.30–12.00
trečiadienis 8.00–18.18
penktadienis 8.00–18.18

Visuomenės sveikatos biuras siūlo:

Žalingi įpročiai:

Ligos:

Sveiko gyvenimo būdas:

Mokinių profilaktinio patikrinimo sveikatos rodiklių analizė: