Darbo grupė Progimnazijos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti

Koordinatorė – Laima Vaitonienė, mokyklos direktorė;
Administratorius – Andrius Vaitiekūnas, IKT specialistas;
Nariai:

  • Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Larisa Galkina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Marina Ivanova, raštinės administratorė;
  • Liudmila Sege, bibliotekininkė;
  • Tatjana Babina, bibliotekininkė.