Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkė – Jelena Aleksandrova, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Nariai:

  • Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui;
  • Andrius Vaitiekūnas, kompiuterių operatorius.