Metodinės grupės

Dorinio ugdymo, muzikos, dailės, kūno kultūros, šokio, technologijų mokytojų metodinė grupė „Harmonija“

Dina Ugnovionok – direktoriaus  pavaduotoja neformaliajam ugdymui, kuruojanti metodinės grupės veiklą,  kūno kultūros vyresn. mokytoja.

Jelena Kozlovskaja – muzikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Tamara Zabolotnaja – dailės  mokytoja;
 • Elena Poletajeva – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Irina Mirošnikova – šokio vyresn. mokytoja;
 • Natalija Jančenka – kūno kultūros mokytoja metodininkė;
 • Jekaterina Cibakina – etikos vyresn. mokytoja;
 • Liudmila Akulovič – tikybos mokytoja metodininkė;
 • Žana Bespalova – neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Lidija Anochina – neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Marija Motiejauskienė – dailės mokytoja metodininkė;
 • Antanas Jazdauskas – neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas;
 • Natalja Solovėj – psichologė;
 • Olesia Lukaševičienė – socialinė pedagogė.

2014-2015 m. m. buvo vykdyta kryptingo meninio ugdymo programa.


Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Nina Raiš – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklą, fizikos mokytoja metodininkė

Olga Lukauskienė – chemijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana Mančinskaja – biologijos vyresn. mokytoja;
 • Leonora Lucenko – fizikos mokytoja metodininkė;
 • Valentina Liašenko – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Marina Motiejauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Liudmila Grankina – geografijos mokytoja metodininkė;
 • Jelena Filipova – geografijos mokytoja metodininkė.

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės mokytojos skatina ugdytinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, organizuoja renginius, vykdo ir dalyvauja projektinėje veikloje. 2014-2015 m. m. mokiniai L. Mina , M. Dolgopolov, N. Sticenko, A. Šišorkina, dalyvavę Nacionalinio gamtomokslinio raštingumo konkurse, apdovanoti LR ŠMM diplomais.
Fizikos mokytoja L. Lucenko ir chemijos mokytoja O. Lukauskienė paskatino 8-10 klasių mokinius dalyvauti respublikiniame projekte „Jaunasis tyrėjas“.
Chemijos mokytoja O. Lukauskienė ir istorijos mokytoja V. Liašeno dalyvauja tarptautiniame projekte „Dinamiškas ir atviras asmenybės ugdymas” pagal ERASMUS+ Comenius KA1 programą. Biologijos mokytoja T. Mančinskaja dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, mini mokymuose „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“. Fizikos mokytoja L. Lucenko ir chemijos mokytoja O. Lukauskienė nuolatinės miesto dalykinių olimpiadų vertinimo komisijos narės.
Istorijos mokytoja V. Liašenko nuolat organizuoja pilietines akcijas, renginius ir pamokų ciklus, skirtus Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Ieškomos vis naujos formos ugdyti mokinių aktyvią pilietinę poziciją.


Gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinė grupė

Tatjana Kliukina – rusų kalbos mokytoja metodininkė , metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Svetlana Kostiuk – rusų kalbos mokytoja ekspertė, socialinių mokslų daktarė;
 • Ala Zubkova – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Nadežda Sorokina – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Tamara Šuklina – rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Rusų kalbos mokytojų prioritetinė kryptis yra pamokų ir popamokinės veiklos įvairių formų ir metodų, padedančių formuoti visapusiškai brandžią asmenybę, paieška. 5-10 klasių mokiniai kiekvienais metais dalyvauja miesto rusų (gimtosios) kalbos olimpiadose. 2015 metais 7a klasės mokinys V. Solunko užėmė 1 vietą (mokytoja T. Šuklina), 9a klasės mokinė D. Mikheenko – 2 vietą (mokytoja T. Šuklina), 7b klasės mokinė E. Tolstova- 3 vietą (mokytoja S. Kostiuk), 8c klasės mokinė M. Šperling – 2 vietą (mokytoja N. Sorokina), 10 klasės mokinė J. Blagodyr – 2 vietą (mokytoja N. Sorokina), 8b klasės mokinys L. Mina – 1 vietą (mokytoja A. Zubkova).
Rusų (gimtosios) kalbos miesto konkurso „Raštingumo diktantas“ laimėtojais tapo – D. Baikov 5в kl. (mokytoja T. Kliukina), V. Solunko 7a kl. (mokytoja T. Šuklina), L. Mina 8в kl. (mokytoja A. Zubkova), A. Maksimenko 9b kl. (mokytoja A. Zubkova).
Kiekvienais metais mokiniai dalyvauja miesto meninio skaitymo konkurse „Užburiantys poezijos garsai“, literatūriniuose baliuose, autorinių dainų konkurse „Mėlynasis autobusiukas“.
Mokytoja S. Kostiuk dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje „Infourok“. Nugalėtojų nuotraukas galima matyti mokyklos svetainėje.
Mokytoja N. Sorokina dalyvavo literatūriniame konkurse „Gudruoliai – šaunuoliai“.
Mokytoja S. Kostiuk organizavo ir aktyviai dirba projektinėje veikloje „Dialogo erdvė“. Projekto akimirkas galima matyti mokyklos svetainėje ir stenduose.
Po pamokų organizuotas teatralizuotas renginys „Susibūrimai kaimiškoje troboje“ (mokytoja T. Kliukina).
Rusų kalbos mokytojai paruošė stendus „Rusų liaudies amatai“.


Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinė grupė

Laima Vaitonienė – direktorė, kuruojanti lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklą, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nijolė Gurjevienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Galina Stonkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Dalė Strėlienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Irena Paulionienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Aušrinė Prazauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja;
 • Olesia Lukaševičienė – lietuvių kalbos mokytoja.

Lietuvių kalbos mokytojos siekia, kad metodinės grupės veikla būtų kryptinga, nuosekli, pagrįsta darbo analize, naujovių paieška. Mokytoja I. Paulionienė 2016 m. dalyvavo tarptautiniuose projektuose ,,Erasmus +” ir,,Nord +”, tarptautinėje konferencijoje Latvijoje skaitė pranešimą ,,Mąstymo įgūdžių lavinimas lietuvių k. pamokose” bei pranešimą ,,Kūrybingas ir dinamiškas asmenybės ugdymas” tarptautinėje konferencijoje, vykusioje ,,Santarvės” pagrindinėje mokykloje.

8 bei 9-10 klasių mokiniai skatinami dalyvauti miesto lietuvių kalbos olimpiadose. S. Solovjova sėkmingai dalyvavo 10 klasių mokinių olimpiadoje. Ją rengė mokytoja I. Paulionienė, D. Matvejeva sėkmingai dalyvavo 8 klasių mokinių olimpiadoje. Ją rengė mokytoja N. Gurjevienė. Geriausiai sekėsi 9 klasės mokiniui L. Mina, kuris užėmė garbingą I vietą. Jį rengė mokytoja D. Strėlienė ir 8 klasės mokinei A. Laškovai, užėmusiai II vietą. Ją rengė mokytoja G. Stonkienė.

Lietuvių kalbos mokytojos noriai dalijasi gerąja patirtimi, veda atviras pamokas organizuoja miesto renginius. Mokytojos D. Strėlienė ir G. Stonkienė organizavo Klaipėdos m. 8-10 klasių mokinių skaitovų konkursą „Nupinsiu Lietuvai vainiką“. Mokytoja I. Paulionienė miesto mokytojams vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką 6 kl. ,,Žodžių lizdas”. Bendradarbiaudami su ,,Aitvaro” gimnazija dalyvavome projekte ,,Esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukiname”. ,,Santarvės” mokyklai atstovavo 6 kl. mokinys Bogdan Bronevskij, kurį parengė mokytoja N. Gurjevienė.

Prieš Kalėdas vyko įspūdinga labdaros mugė „Kalėdų viltis“. Mokiniai prekiavo savo padarytais rankdarbiais, keptais pyragais. Mokytojos N. Gurjevienė ir I. Paulionienė į susitikimą su mokyklos mokiniais pakvietė Maltos ordino savanorius, kurie papasakojo apie vykdomą paramos vargstantiems seneliams veiklą. Mugės metu surinkti pinigai buvo paaukoti kilniam tikslui.

Lietuvių kalbos mokytoja G. Stonkienė kartu su 8 klasės ugdytiniais vykdo ilgalaikį regioninį integruotą projektą ,,Skirtingų kultūrų suvienyti” bei projektą, kuriame dalyvauja 5 klasės mokiniai ,,Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė”. Minėtų projektų koordinatorius VšĮ ,,Edukateka” Visos lietuvių kalbos mokytojos dalyvavo miesto tautinių mažumų mokyklų projekte „Vertybių vėrinys“. Mokytoja D. Strėlienė rengė renginį, skirtą Vasario 16-ajai paminėti bei kartu su mokiniais dalyvavo akcijose ,,Ateitis gyva, nes liudija” ir ,,Lietuva mano širdyje”.


Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Elena Kanapeckaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui, kuruojanti metodinės grupės veiklą, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Larisa Ignatjeva – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Nina Balanova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Liubov Danilova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Deriuga – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Natalia Labekina – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Larisa Kovaliova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Svetlana Kuznecova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Nina Likij – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Irina Patiuka – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Tatjana Reiman – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Rudenko – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Liudmila Ivanova – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja;
 • Natalja Skrieliuvienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Miranda Prakapienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Vaida Sabaliauskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Eglė Laumenienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Rita Potapenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Ina Udalova – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Virginija Montvilaitė – logopedė metodininkė;
 • Jelena Orlova – vyresnioji specialioji pedagogė.

Mokykloje dirba darnus pradinio ugdymo mokytojų kolektyvas.
Mokytojos S. Kuznecovos ugdytinė A. Slabenko respublikiniame 3-4 klasių mokinių rusų kalbos dailyraščio konkurse užėmė I vietą. Mokytojos T. Reiman mokinys R. Mumm 2015 m. tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra pateko į geriausiųjų 50-tuką.
Mokytojos G. Rudenko puikiai įvaldė informacines technologijas, kurias taiko darbe. Virtualioje erdvėje sukurtuose tinklaraščiuose dalijasi savo pedagogine patirtimi, bendrauja su mokinių tėvais. Mokytojos daug laiko skiria tarptautinio projekto ,,Mokyklų TV kūrimas bendradarbiaujant per sieną Baltijos regione“ („Cross border cooperation of school TV in Baltic region“) LPR1/010/007 vykdymui mokykloje. Mokytojos A. Urnikienės paskatinti ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame distanciniame matematikos blic turnyro projekte „Nauja pamoka“ ir užėmė 2 mokiniai – I vietą, 3 mokiniai – II vietą, 5 mokiniai – III vietą.
Pradinio ugdymo mokytojos L. Ignatjevos ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos m. 3-4 klasių mokinių konkurse “Pažink senuosius klaipėdiškių darbus”. Mokinių darbų parodoje iš gamtinės medžiagos „Ruduo floristiniuose paveiksluose” aktyviai dalyvavo mokytojos G. Deriugos ugdytiniai.
Mokytoja V. Sabaliauskienė dalyvavo tarptautiniame projekte „Dinamiškas ir atviras asmenybės ugdymas” pagal ERASMUS+ Comenius KA1 programą, Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, mini mokymuose „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“.
Pradinio ugdymo metodinės grupės mokytojos noriai dalijasi gerąja patirtimi. Mokytoja T. Reiman Klaipėdos m. konferencijoje „Įvairių gabumų mokinių pažangos stebėjimas, rezultatų analizavimas ir panaudojimas“ skaitė pranešimą „Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžių pažangos stebėjimo būdai“. Mokytoja V. Sabaliauskienė respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Kūrybiškos asmenybės ugdymas“ skaitė pranešimą „Žaidimai, lavinantys kūrybinį mąstymą“.


Tiksliųjų mokslų ir fizikos mokytojų metodinė grupė

Tatjana Slabenkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės veiklą, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Larisa Galkina – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Irina Cygankova – matematikos mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja
 • Marina Morozova – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Irina Volnova – vyresn. informacinių technologijų mokytoja;
 • Natalja Bovina – matematikos mokytoja metodininkė.

Kasmet mokytojos suburia didelį būrį mokinių, kurie dalyvauja tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ ir informacinių technologijų konkurse „Bebras“ ir užima prizines vietas.
Mokytojos aktyviai dalyvauja tarptautinio matematikos konkurso „Pangea“ organizavime ir vykdyme. Progimnazija yra šio konkurso Klaipėdos rajono vykdymo centras.
Informacinių technologijų mokytojai nuolat skatina mokinius dalyvauti kompiuteriniuose kūrybiniuose konkursuose. Jau tapo tradiciniu organizuojamas informacinių technologijų mokytojų miesto 5-8 kl. mokinių intelektualinis turnyras, skirtas Saugaus Interneto Dienai.
Mokytojos nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, mokymuose. Irina Cygankova ir Larisa Galkina dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Learning to Teach Thinking“ Rygoje, kur pristatė savo metodinę veiklą. Irina Cygankova Kauno A. Puškino gimnazijoje seminare „Tarpdalykinės ugdomosios technologijos „INTELEKTAS“ įdiegimas ir taikymas mokyklose“ skaitė pranešimą „Mokinių kompetencijų ugdymas mokant matematikos“. Larisa Galkina ir Irina Cygankova dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ trumpųjų stažuočių programos įgyvendinime. Natalja Bovina ir Larisa Galkina dalyvavo mini mokymuose „Diferencijavimas ugdyme“ ir „Mokymasis bendradarbiaujant“. Taip
pat jie dalyvavo praktinėse užsiėmimuose „Paauglystės kryžkelės“ pagal LIONS QUEST programą. Mokytojos – aktyvus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai.


Užsienio (anglų, vokiečių) kalbos mokytojų metodinė grupė

Laima Vaitonienė – direktorė, kuruojanti metodinės grupės veiklą, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Agnė Nagreckienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio (anglų) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana Slabenkienė – anglų kalbos mokyta ekspertė;
 • Liudmila Vlasenko – anglų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė;
 • Liubov Kuntyš – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Nataliya Polosuchina – vyresn. anglų kalbos mokytoja;
 • Olga Športun – anglų kalbos mokytoja.

Metodinė grupė, planuodama ir organizuodama darbą, bendradarbiauja su  mokyklos specialistais, pradinių klasių mokytojų ir klasių vadovų metodinėmis grupėmis.  Pamokose kuriama atmosfera, padedanti mokiniui tapti kūrybiška asmenybe. Mokytojai skatina ugdytinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, organizuoja renginius, vykdo ir dalyvauja projektinėje veikloje. Ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose projektuose ,,Kalbų Kengūra”, vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis”. 2014-2015 metais anglų kalbos mokytojos organizavo  Klaipėdos m. 4 klasių  mokinių anglų kalbos konkursą „English grammar and language skills“. Klaipėdos m. vokiečių kalbos eilėraščių konkurse 7a klasės mokinė Jana Gold užėmė 1 vietą (mokytoja L. Vlasenko). Anglų kalbos mokytoja metodininkė T. Slabenkienė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekte “Pedagogų trumpųjų stažuočių Lietuvoje programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos”, anglų kalbos   mokytojos A. Nagreckienė ir O. Športun dalyvavo Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, mini mokymuose „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“.