Parama mokyklai

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) numato nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę nuo per mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau — LPĮ) turi teisę gauti paramą (Lietuvos Respublikoje įregistruotus labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinius), kitus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).
Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.
Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-16 buvo patvirtinta naujos redakcijos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui FR0512 forma (02 versija) ir papildomo lapo FR0512P forma (02 versija) ( toliau – FR0512 forma (02 versija)).
Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, reikia užpildyti specialią formą FR 0512 (02 versija) ir ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai. Užpildytą formą paramos davėjas gali pats pristatyti į VMI arba siųsti paštu.


Pildyti prašymą FR0512 (versija 02) formą prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (spausti čia):

  • Junkitės prie „VMI Deklaracijos“ su savo turimais bankiniais prisijungimais;
  • Pasirinkite VMI sistemą – Prisijungti prie „EDS“;
  • Atsinaujinusiame lange kairiajame meniu pasirenkame „Pateikti dokumentą“;
  • Atsinaujinusiame lange kairiajame meniu pasirenkame „Pildyti dokumentą“;
  • Atsinaujinusiame lange į Formos kodas laukelį įrašome FR0512;
  • Atsinaujinusiame lange pasirenkame 2proc ir pildome formą.
  • Formos pildymo reikalavimai pateikti žemiau.

Pildyti prašymo FR0512 (versija 02) formos popierinį variantą* (parsisiųsti).
* Prašymas gali būti užpildytas kompiuteriu ir atspausdintas arba užpildytas ranka (negali būti dalis užpildyta kompiuteriu, dalis – ranka). Blankus galima nemokamai gauti VMI teritoriniuose skyriuose arba atsisiųsti iš VMI puslapio. Formai taisyklingai užpildyti privalomi laukai (oficialus pildymo vadovas – spausti čia):
Užpildytą prašymo formą galima perduoti šiais būdais:

  • pateikiant Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  • siunčiant paprastu paštu. Laiško gavėjas: VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai, LT-66257.