DĖL PRIĖMIMO NUO RUGSĖJO 1D.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.klaipeda.lt/.

Progimnazijoje priėmimo klausimais konsultuoja:

raštinės administratorė M. Ivanova tel. (8 46) 346136;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Kanapeckaitė mob. 8 69109906.

INFORMACIJA 2022–2023 M. M. NAUJAI PRIIMAMŲ MOKINIŲ TĖVAMS

 Prašymai priimami nuo birželio 1 d. 9.00 val. iki birželio 10 d. 15.00 val. Praleidus šį laikotarpį mokinys braukiamas iš priimtų asmenų sąrašo.

  1. Prašymus ateiti pildyti į mokyklą darbo dienomis  I–V 9.00–15.00 val. Pietų pertrauka 11.30–12.00 val. (birželio 8 d. nuo 14.00 iki 15.00 val.)
  2. Klasių komplektavimas vyksta iki birželio 16 d.
  3. Planuojami susirinkimai: 
  • būsimų 1 klasių mokinių tėvų susirinkimas (be vaikų) – birželio 14 d. 17.30 val. progimnazijos bendruomenės salėje.

Teikiant prašymus:

  1. būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ar kitą, vaiko tapatybę patvirtinantį, dokumentą;
  2. baigus priešmokyklinio ugdymo programą  privalu atnešti Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendaciją (galima atnešti ir vėliau nei atėjus parašyti prašymą);
  3. baigus 4 klasę atnešti Pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
  4. baigus 1-3 ar 5-7 klasę atnešti Pasiekimų pažymėjimą;
  5. pažymą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius (jei vaikui nustatyti).