Logopedas

Logopedė – Olha Reshetylo

Funkcijos:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina;
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei jų galimybes, ir juos taiko;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Darbo dienaDarbo laikasPietų pertraukaIndividualių, grupinių ir pogrupinių užsiėmimo laikas
Pirmadienis12.30–15.3012.30–15.30
Antradienis
Trečiadienis11.00–15.0011.00–12.00, 13.00–15.00
Ketvirtadienis
Penktadienis11.00–15.3011.00–12.00, 13.00–15.00
Skip to content