Logopedas

Logopedė – Virginija Montvilaitė

Funkcijos:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina;
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei jų galimybes, ir juos taiko;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Darbo diena Darbo laikas Pietų pertrauka Individualių, grupinių ir pogrupinių užsiėmimo laikas
Pirmadienis 12.30–16.00 12.45–15.45
Antradienis
Trečiadienis 11.30–15.30 12.30–15.30
Ketvirtadienis
Penktadienis 11.30–15.30 12.00–15.00