Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Mokinių tarybą sudaro 7–10 klasių mokiniai, išrinkti atviru balsavimu klasės mokinių susirinkimuose.
Mokinių tarybos veikla:

 • padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto kitus mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Šešel Artur, 10b klasės mokinys, mokinių tarybos pirmininkas.
Zaicev Denis, 8a klasės mokinys, mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

 • Veseljev Kiril, 6A kl;
 • Kožuchar Anastasija, 6A kl;
 • Gulevskij Jegor, 6B kl;
 • Kozlovsaja Agata, 7A kl;
 • Šeršniova Jelizaveta, 7A kl;
 • Abramova Diana, 7B kl;
 • Dikteriov Akim, 7B kl;
 • Braim Anastasija, 7C kl;
 • Stepanova Anastasija, 7C kl;
 • Gedgaudaitė Valerija, 8A kl;
 • Solovjova Amira, 8B kl;
 • Sačkova Jekaterina, 8B kl;
 • Dubikovskaya Tatiana, 10A kl;
 • Sudajev Jevgenij, 10B kl;
 • Panfilov Igor, 10B kl.

Mokinių tarybos veikla: