Viešieji pirkimai

Centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės (2024-01-16 Nr. AD1-53)

Viešųjų pirkimų organizatorius pagal pareigybės aprašą – Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams Virginijus Šakinis.

Pirkimų planai:

Pirkimai:

Skip to content