Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Laima Vaitonienė, direktorė;
Nariai:

  • Larisa Ignatjeva, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  • Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Jelena Poletajeva, mokyklos tarybos pirmininkė, muzikos mokytoja metodininkė;
  • Larisa Galkina, informacinių technologijų mokytoja;
  • Natalja Erbes, tėvų komiteto pirmininkė;
  • Danguolė Andrijauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamentas Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.