Mokinių maitinimas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” – 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 (2022-09-08 pakeitimas Nr. V-1429).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” 2022 liepos 21 Nr. T2-193. Atsisiųsti Tvarkos aprašą.

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suderinti valgiaraščiai: 6-10 m. mokiniams, 11 m. ir vyresniems mokiniams.

Mokinių maitinimo rekomendacijos ugdymo įstaigoms (2021-01-22).

Mokinių maitinimo paslaugas įstaigoje teikia – M. Kumžos komercinė firma, tel. +370 674 49411.

Valgaraščiai: