DIREKTORĖS LAIMOS VAITONIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Skelbiama ir  Progimnazijos bendruomenei bei Progimnazijos tarybai pateikiama svarstyti Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Progimnazijos interneto svetainėje Progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Progimnazijos tarybai (el. paštu santarves@gmail.com).

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS LAIMOS VAITONIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Sausio 13-oji

„Santarvės “ progimnazijoje Sausio -13-oji buvo paminėta visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija.“ Dalyvavo 7b,7c klasių mokiniai, mokytojai. 8.00 val. dešimčiai minučių languose ir virtualioje erdvėje buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.

Уважаемые учителя, родители, ученики!

Поздравляем Вас с наступающим Рождеством и Новым 2021 годом!

Желаем Вам здоровья, выдержки, сплочённости и успехов  в это нелёгкое время.

Благодарим учителей за добросовестный труд, профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, безграничное терпение и ответственность.

Благодарим родителей за понимание, терпение, уважительное отношение, многочисленные поздравления и теплые слова.

Пусть наступающий 2021 год будет счастливым, добрым, успешным во всех делах. Исполнения самых заветных желаний!

Direktorė  Laima Vaitonienė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui  Tatjana Slabenkienė, Elena Kanapeckaitė

Dėl žiemos atostogų

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą pratęsti karantiną, PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS NUO 2020 M. GRUODŽIO 14 D. IKI 2021 M. SAUSIO 3 DIENOS SKELBIAMOS ATOSTOGOS.

Mūsų mažiausiųjų laukiame grįžtant 2021 m. sausio 4 d.  

Situacijai keičiantis, informacija bus tikslinama.5-12 kl. mokiniai  iki 2020 m., gruodžio 22 d. mokysis nuotoliniu būdu.

ATOSTOGOS  NUO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. IKI 2021 M. SAUSIO 5 D. 

Ramaus ir saugaus laiko šeimose, gražių ir jaukių artėjančių švenčių!

Dėl nuotolinio ugdymo 2A, 2B, 3A, 3B ir 4C klasėms

Vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-11-09 raštu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje“ Nr, (3-13 l6.1.17 E)2-952l0,
s k e l b i u, kad 2a, 2b, 3a, 3b, 4c klasių mokinių ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu 2020 m. lapkričio 6-19 d.