ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Педагогический коллектив и администрация прогимназии
«Сантарвес» приглашают всех учеников и родителей

2 сентября 2019 года

на

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Начало праздника:

1-4 классы – в 10.30

5-8 классы – в 11.30

Dėl ugdymo proceso koregavimo

Užsitęsus karštiems orams ir esant pavojui mokinių sveikatai bei siekiant sudaryti saugias mokymosi ir darbo sąlygas progimnazijoje, nuo 2019 m. birželio 11 d. iki ugdymo proceso pabaigos, pamokų trukmė – 30 min.

Leidžiama, tėvams informavus progimnaziją, mokiniams likti namuose, jeigu vaiko sveikatai kyla pavojus.

Direktorė Laima Vaitonienė

Dėl pamokų sutrumpinimo šiltuoju metų laiku

2019 m. birželio 6 d. Nr. V1-25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu „Dėl ugdymo proceso koregavimo šiltuoju metų laiku“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

t r u m p i n u pamokų laiką iki 30 min. nuo 2019-06-11 iki ugdymo proceso pabaigos.

Direktorė Laima Vaitonienė

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJĄ VYKDYMO

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į Klaipėdos „Santarvės“ progimnaziją mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu.

Nuo gegužės 28 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus.

Atsisakius po II etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.

Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų progimnazijai turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:  

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos progimnazijoje ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);

 •  priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus (gimimo liudijimas), jų kopijas;
 •  specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai progimnazijai pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi progimnazijoje, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai). Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į progimnaziją nebus priimami.

Наша «Вега» в Юрмале

18 мая 2019 года в солнечной Юрмале прошёл международный танцевальный фестиваль «BALTIC AMBER JURMALA 2019». Больше ста коллективов разных танцевальных стилей и возрастных групп показали своё мастерство. И наш танцевальный коллектив «Вега», руководимый Мирошниковой Ириной, не подкачал. Два зажигательных танца, «Танец кобр» и «Star Team», не оставили публику равнодушной. А компетентное жюри присудило II место. Солнечный, по-летнему тёплый день, улыбки и удовлетворение от своей работы, дипломы и медали… А впереди – работа и новые композиции. Удачи вам, наши звёздочки!

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO

Informuojame, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu bus vykdomas š. m. gegužės mėnesį:

 • GEGUŽĖS 6 d. 12 val. nutraukiamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas;
 • GEGUŽĖS 8 d. vykdomas priėmimo I etapas. Šiame etape asmenys informuojami apie jiems priskirtas mokyklas sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu.

Gavę pranešimus ir pageidaujantys mokyti vaikus ar patys mokytis priskirtoje mokykloje, asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).

Jeigu asmenų netenkina priskirta mokykla, asmenys atsiųstame pranešime gali patvirtinti ketinimą dalyvauti priėmimo II etape. Tokiu atveju asmenys netenka vietos po I etapo priskirtoje mokykloje (mokyklų pasirinkimas nekoreguojamas);

 • GEGUŽĖS 15 d. vykdomas priėmimo II etapas. Šio etapo metu sistemoje generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas. Asmenys apie jiems priskirtas mokyklas informuojami sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu. Į priskirtas mokyklas, asmenys per 20 kalendorinių dienų pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
 • GEGUŽĖS 20 d. atnaujinamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas.

Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.

Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;
 • priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į gyvenamo rajono savivaldybės Švietimo skyrių.

DOKUMENTAI PATEIKIAMI, SUTARTYS PASIRAŠOMOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOJE 113 KAB.  8.00 – 16.30 GEGUŽĖS 9 D. – GEGUŽĖS 28 D.