Parama Progimnazijai

Gerb. Tėveliai,

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs turite galimybę pervesti iki 1,2% metinio pajamų mokesčio į Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaigos bendruomenė maloniai prašo paremti mokyklą. Visos gautos lėšos panaudojamos įstaigos reikmėms.

Mokyklos rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas190444664
Paramos gavėjo pavadinimasKlaipėdos „Santarvės“ progimnazija
Buveinės adresasGedminų g. 7, Klaipėda
Banko pavadinimasAB „Swedbank“
Banko kodas73000
Atsiskaitomosios sąskaitos numerisLT81 7300 0100 7865 3279

Prašymo formą galima užpildyti elektroninio deklaravimo sistemoje arba popierinį variantą (forma-FR0512v04 (.pdf)).

Pateikiame formos pildymo instrukciją (.pdf).

Visus norinčius pagerinti Jūsų vaiko gerbūvį progimnazijoje, kviečiame paremti progimnaziją.

Mokyklos sąskaitos Nr.:  LT 81 7300 0100 7865 3279 (Swedbank, AB).

Iš anksto dėkojame.

Aktualu

2020 kovo 13

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėja informuoja, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu papildė BUP nurodytų atostogų datas.

Paskelbta, kad bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai atostogaus nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. Bendrojo ugdymo mokyklos turi dirbti atostogų režimu. Kovo 13 d. į įstaigas atvykusiems mokiniams turi būti sudarytos galimybes būti įstaigoje.

Pridedama. ŠMM ministro įsakymas dėl atostogų datų pakeitimų.

Mokytojai rytoj į darbą atvyksta pagal darbo grafiką.

2020 Sausio 20

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS

2020–2021 MOKSLO METAMS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

  • kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;
  • kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;
  • kovo 9 d. 10 val. į 2-4 ir 6-8 klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17                                                                                             Savivaldybės administracija

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios  – metines Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos mokiniai kovo 9 dieną, 8.15 min. dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“.

Masiškai ir žaismingai buvo paminėta viena svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų. Mokiniai skaitė eiles, dainavo, šoko.

Iniciatyvos tikslas – paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti, ką reiškia laisvė ir demokratija, rūpintis, ją puoselėti.

Vasario 25-28 d. Užgavėnės

Užgavėnės – sena šventė, kurios paskirtis – išvaryti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Vaikai buvo pasipuošę pačių pasigamintomis Užgavėnių kaukėmis. Pradinių klasių mokiniai visą vasario paskutinę savaitę  savo jėgas bandė liaudiškų žaidimų rungtyse, šoko, dainavo. Linksmybių metu  vaikai vaišinosi Užgavėnių pyragais, blynais su šypsenėlėmis. Renginio kulminacija tapo Morės deginimas. 

Pažink Lietuvą

Vasario 12 d. mokykloje tarp 7а ir 7b klasių mokinių buvo pravesta edukacinė- pažintinė pamoka „Pažink Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai parodė geras žinias apie Lietuvos istoriją. Puikiai atsakinėjo į klausimus ir buvo džiugios nuotaikos.

СВЕТОЧ-2020: ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА

31 января в прогимназии М. Горького прошёл международный интеллектуальный турнир «Светоч-2020». От нашей прогимназии было 5 команд. Участвовали ребята 6-х классов и 7-Б. вопросы были трудными, но интересными.  В упорной борьбе команда девочек 6-А класса с красивым название «Радуга» одержала победу в категории 5-6-х классов. Всего лишь на половину очка отстала команда «Быстроходы» 6-Ц класса. А 6-Б представил целых 2 команды! Молодцы, ребята!

Sausio 13- oji- Laisvės gynėjų diena

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija  sausio 13 d. dalyvavo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

8:00 val. buvo uždegtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Šią pilietiškumo iniciatyvą organizavo 8b klasės mokiniai, mokytojai V. Liašenko, D. Strėlienė.

Iniciatyvą palaikė mokyklos mokytojai, darbuotojai ir bendruomenė.

Весёлый Санта

10 января новогодние праздники завершились мероприятием «Весёлый Санта». Прогимназия весь день искрилась радостью, весельем и праздничным настроением, которое создали сами ребята. Красные шапочки Санты, новогодняя музыка на переменках, под которую так задорно танцевали ученики начальной школы, занимательная викторина, показавшая, что о Рождественском и Новогоднем праздниках ребята знают практически всё. Самые активные и «красношапочные» награждены призами.