2021–2022 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Pradedamas mokinių priėmimas mokytis 2021–2022 m. m. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, prašymų ir mokymo sutarčių pasirašymas.

Prašymai priimami ir mokymo sutartys pasirašomos su tais asmenimis, kurie elektroninėje mokinių priėmimo Sistemoje prie „Santarvės“ progimnazijos mato pateikto prašymo būseną „Priimta“, gavo trumpąją žinutę apie priėmimą.

Dokumentai priimami 2021 m. birželio 110 d. nuo 10.00 iki 14.00 val.

Atvykstant būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą;
  • vaiko, lankiusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimą;
  • užsieniečiai turi pateikti asmens dokumentus (tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko), vizą, leidimą gyventi Lietuvoje;
  • pradinio ugdymo pažymėjimą (jei mokinys atvyksta į 5 kl.);
  • pasiekimų pažymėjimą (jei mokinys atvyksta į 6-8 kl.);
  •  pasiekimų pažymą (jei mokinys atvyksta į 2-4 kl.);
  •  globėjai, rūpintojai pateikia dokumentą, pagal kurį nustatyta globa.

Svarbu:

1. Atvykstant pasirašyti dokumentų būtina turėti veidą ir nosį dengiančią apsauginę kaukę. Progimnazijos patalpose privalu dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, turėti savo rašiklį. Esant vienu metu daugiau interesantų būtina palaukti eilėje mokyklos kiemelyje. Prašome atvykti be vaikų (išskyrus birželio 2-3 d.).

2. Pasirašyti dokumentus privalu atvykti į progimnaziją iki birželio 10 d. Neatvykus iki minėtos datos, paskirta mokymosi vieta bus anuliuojama.

Būsimų 1 klasių mokiniai elektroniniam mokinio pažymėjimui bus  fotografuojami birželio 2-3 d. nuo 10.00 iki 15.00 val. sporto salėje (įėjimas iš lauko pusės prie garažo).

Priėmimo klausimais informuoja:

raštinės administratorė mob. 8 662 07306

direktoriaus pavaduotoja ugdymui mob. 8 691 09906

Ugdymo proceso organizavimas nuo 2021-05-17

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

      DĖL 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

2021 m. gegužės 14 d. Nr. V1-29

Klaipėda

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymo Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ 2.2 papunkčiu:

n u r o d a u ugdymo procesą 1–4 klasių mokiniams organizuoti nuotoliniu būdu nuo 2021-05-17.

Direktorė Laima Vaitonienė

Pridedama. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymas Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.

Mano Lietuva.

Kovo 10 d. 11 val. vyko integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka, skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvavo 8a kl. mok. S. Lickevič, 7b, 7c klasių mokiniai. 
Mokytojai: V. Liašenko, D. Strėlienė.

Dėl ugdymosi šeimoje

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504),vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Skaityti daugiau…

Интеллектуальный турнир «Безопасный интернет – 2021»

В рамках Недели безопасного интернета 12 февраля прошел уже ставший традиционным интеллектуальный турнир «Безопасный интернет – 2021». В этом году игра проходила дистанционно, что стало вызовом как для организаторов, так и для ее участников. Но все благополучно справились!

Турнир объединил более 80 учеников 5-8 классов прогимназий «Сантарвес», «Паюрио», «Габийос» и М. Горького. 17 команд показали и знания, и логику, и смекалку, и умение работать в команде, несмотря на такие непростые условия. Победители определялись в двух категориях: 5-6 классы и 7-8 классы. Призовые места получили команды из всех прогимназий. Но самой главной победой для каждого можно считать азарт, хорошее настроение, дружелюбие и радость от преодоления трудностей.

Организаторы турнира – В. Барановский и Л. Галкина – получили огромное количество благодарностей от участников. И, конечно, неоценимую помощь в организации турнира оказали классные руководители, которые всей душой болели за своих ребят.

Спасибо всем и до новых встреч на соревнованиях!

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 12- tąją dieną, 14.15 val. vyko tarpmokyklinis šventinis renginys „Pažink gimtąjį kraštą“. Klaipėdos „Santarvės“ ir „Gabijos“ progimnazijų 6-7 klasių mokiniai paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Renginio metu mokiniai gražiausiais žodžiais minėjo Lietuvos vardą. Atsakydami į klausimą, kodėl Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena jiems yra svarbi ir kokią reikšmę ji turi, mokiniai su džiaugsmu atsakė: „Vasario – 16-oji svarbi tuo, kad Lietuva, mano tėvynė, kur gimiau ir užaugau, pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą“.
Džiaugiamės ir dėkojame „Gabijos“ progimnazijos mokiniams ir istorijos mokytojai Jelenai Burkal.

Organizatoriai:
istorijos mokytoja Valentina Liašenko,
lietuvių k. mokytoja Dalė Strėlienė.