PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, kuriame reglamentuojamas  mokinių priėmimo organizavimas ir vykdymas informacinės sistemos (toliau – Sistema) pagrindu.

Aprašas papildomas tokiomis nuostatomis:

  • prašymų mokytis pateikimo Sistemoje ir jų registravimo Sistemoje tvarka (III skyrius),
  • Sistemos veikimo ir eilių sudarymo svarbiausi principai (V skyrius),
  • priėmimo vykdymo Sistemos pagrindu periodiškumas (VI skyrius),
  • dokumentų mokykloms pateikimo, pasibaigus priėmimui, ir priimtų asmenų prašymų mokyklose registravimas (VII skyrius).

Taip pat parengti sprendimų projektai, reglamentuojantys klasių ir mokinių skaičių savivaldybės mokyklose bei mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas 2019–2020 mokslo metų priėmimui. Sprendimų  projektai bus svarstomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. posėdyje. Su jais galima susipažinti žemiau pranešimo esančiose nuorodose.

Prašymų registravimo Sistemoje procesas bus vykdomas etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.


Atmintis gyva, nes liudija. 2019

Klaipėdos “Santarvės” progimnazija sausio 11 d. prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos “Atmintis gyva, nes liudija”.

8 valandą dešimčiai minučių progimnazijos languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.

Dėl priėmimo į mokyklą

Informuojame,kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklastvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas(2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris  bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdosmiesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimupanaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apiepakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt). 

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią. 

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                      Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Konkursas “ Plunksnelė”

Ateikite, pasižiūrėkite, pasidžiaukite, o gal net pasimokykit!

Progimnazijos pirmame aukšte vyksta 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos dailyraščio konkurso “ Plunksnelė” darbų paroda. Tai 21 puikaus darbo pavyzdys!

Trijų gražiausių darbų autorės: 2b, 3a ir 4c klasių mokinės atstovaus mūsų progimnaziją Klaipėdos miesto pradinių klasių dailyraščio konkurse.

Palinkėkime mergaitėms sėkmės!

Skaityti daugiau…Konkursas “ Plunksnelė”

Intelektualinis žaidimas „Kas? Kur? Kada?“

В актовом зале прогимназии „Сантарвес“ прошла первая в этом учебном году интеллектуальная игра „Что? Где? Когда?“ для родителей. В викторине принимали участие 8 команд: „Максимум“, „Кот учёный“, „Весёлые ребята“, „Умницы“, „Счастливый случай“, „Экстремалы“, „Оптимисты“ и „Фортуна“.

Призовые места заняли команды: I место –„Фортуна“ (2б класс), II место – „Весёлые ребята“ (4а класс), III место – „Умницы“ (3б класс).

Поздравляем победителей!

Ждём на следующую игру, которая состоится в декабре.

Skaityti daugiau…Intelektualinis žaidimas „Kas? Kur? Kada?“

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Директор прогимназии Л. Вайтонене 18 октября пригласила родительский комитет на нетрадиционную встречу-экскурсию по Клайпеде. Это уже вторая встреча, когда родителя знакомятся с историей нашего города.
Очень приятно, что родители интересуются историей нашего города, да и сами много знают.
Спасибо нашему экскурсоводу Марине Мотеяускене.

Skaityti daugiau…ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ