Уважаемые, дорогие наши учителя! От всей души поздравляем Вас с Днем Учителя!

Учитель — благородная профессия.

Вы жизни этой объясняете азы.

И нет работы в мире интереснее,

Чем та, что для себя избрали Вы!

Приглашаем Вас на праздничный концерт, который состоится 2019-10-04 в 12:30 в актовом зале прогимназии «Сантарвес»

SO MANY COUNTRIES – SO MANY CUSTOMS

Rugsėjo 26 d. progimnazijos 8 kl. komanda svečiavosi Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje, kurioje, minint Europos kalbų dieną, vyko Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 klasių mokinių anglų kalbos komandinis konkursas “SO MANY COUNTRIES – SO MANY CUSTOMS“.

Komandą paruošė anglų kalbos mokytojos metodininkės Agnė Nagreckienė ir Liudmila Vlasenko. Progimnazijos mokiniai pasirodė puikiai ir žiniomis nė kiek nenusileido nei kitų progimnazijų, nei gimnazistų komandoms.

Grįžome su diplomais ir gera nuotaika!

Europos kalbų savaitė

Rugsėjo 21-24 d. progimnazijoje vyksta Europos kalbų savaitė.

Anglų kalbos mokytojai organizavo diktanto konkursą, pravedė muzikinę viktoriną.

Ketvirtadienį (rugsėjo 26 d.) kviečiame į baigiamuosius renginius:

  • po pirmos pamokos – diktanto konkurso nugalėtojų apdovanojimai;
  • po trečios pamokos – „Spelling Bee“ konkursas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Педагогический коллектив и администрация прогимназии
«Сантарвес» приглашают всех учеников и родителей

2 сентября 2019 года

на

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Начало праздника:

1-4 классы – в 10.30

5-8 классы – в 11.30

Dėl ugdymo proceso koregavimo

Užsitęsus karštiems orams ir esant pavojui mokinių sveikatai bei siekiant sudaryti saugias mokymosi ir darbo sąlygas progimnazijoje, nuo 2019 m. birželio 11 d. iki ugdymo proceso pabaigos, pamokų trukmė – 30 min.

Leidžiama, tėvams informavus progimnaziją, mokiniams likti namuose, jeigu vaiko sveikatai kyla pavojus.

Direktorė Laima Vaitonienė

Dėl pamokų sutrumpinimo šiltuoju metų laiku

2019 m. birželio 6 d. Nr. V1-25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu „Dėl ugdymo proceso koregavimo šiltuoju metų laiku“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

t r u m p i n u pamokų laiką iki 30 min. nuo 2019-06-11 iki ugdymo proceso pabaigos.

Direktorė Laima Vaitonienė

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJĄ VYKDYMO

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į Klaipėdos „Santarvės“ progimnaziją mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu.

Nuo gegužės 28 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus.

Atsisakius po II etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.

Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų progimnazijai turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:  

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos progimnazijoje ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);

  •  priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus (gimimo liudijimas), jų kopijas;
  •  specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai progimnazijai pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi progimnazijoje, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai). Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į progimnaziją nebus priimami.

Наша «Вега» в Юрмале

18 мая 2019 года в солнечной Юрмале прошёл международный танцевальный фестиваль «BALTIC AMBER JURMALA 2019». Больше ста коллективов разных танцевальных стилей и возрастных групп показали своё мастерство. И наш танцевальный коллектив «Вега», руководимый Мирошниковой Ириной, не подкачал. Два зажигательных танца, «Танец кобр» и «Star Team», не оставили публику равнодушной. А компетентное жюри присудило II место. Солнечный, по-летнему тёплый день, улыбки и удовлетворение от своей работы, дипломы и медали… А впереди – работа и новые композиции. Удачи вам, наши звёздочки!