Dokumentai

Strateginis planas (2019-2021 m.);

Ugdymo planas (2019-2020 m. m.);

Leidimas – higienos pasas (2018 m.)

Tvarkos:

Kiti dokumentai:

 • Privatumo politika (parsisiųsti);
 • Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti);
 • Metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos programa (parsisiųsti: 2015 m., 2014 m.);
 • Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Vaiko gerovės komisijos planas (persisiųsti: 2015-2016 m., 2014-2015 m.);
 • Vidaus tvarkos taisyklės (parsisiųsti);
 • Smurto ir patyčių tvarkos aprašas (parsisiųsti, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas);
 • Mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Pirmosios pagalbos organizacimo ir teikimo tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų) tvarkos aprašas (parsisiųsti).