Dokumentai


Strateginis planas


Ugdymo planas


Veiklos planas


Mėnesio veiklos planai


Direktoriaus veiklos ataskaita


Progimnazijos veiklos ataskaita


Tvarkos:


Pareigybių aprašymai


2022-2023 m. m. tvarkaraščiai:


Kiti dokumentai:

  • Darbo apmokėjimo sistema (parsisiųsti);
  • Leidimas – higienos pasas (2018 m.);
  • Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (parsisiųsti)