Dokumentai

Strateginis planas (2022-2024 m., 2021-2023 m.);

Ugdymo planas (2021-2022 m. m., 2020-2021 m. m., 2019-2020 m. m.);

Leidimas – higienos pasas (2018 m.);

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos veiklos ataskaita (2020 m., 2019 m.)

Vadovo veiklos ataskaita (Vadovo 2021 metų užduočių koregavimas, 2020 m., 2019 m.)

Tvarkos:

2021-2022 m. m. tvarkaraščiai:

Kiti dokumentai:

 • Privatumo politika (parsisiųsti);
 • Darbo apmokėjimo sistema (parsisiųsti);
 • Metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaidos programa (parsisiųsti: 2015 m., 2014 m.);
 • Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Vaiko gerovės komisijos planas (2019-2020 m.);
 • Vidaus tvarkos taisyklės (parsisiųsti);
 • Smurto ir patyčių tvarkos aprašas (parsisiųsti, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas);
 • Mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Pirmosios pagalbos organizacimo ir teikimo tvarkos aprašas (parsisiųsti);
 • Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų) tvarkos aprašas (parsisiųsti).