Patalpų suteikimo paslauga

Patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 (2019-12-19 Nr. T2-374 redakcija)

Įkainiai:

Skip to content