Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Larisa Galkina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Irina Volnova – informacinių technologijų vyresn. mokytoja;
  • Marina Morozova – matematikos mokytoja metodininkė;
  • Jelena Filipova – geografija mokytoja metodininkė.