„Mokytojas, kuriantis kokybišką, šiuolaikišką ugdymą(si), integruojant Ukrainos ir kitų tautų migrantų vaikus į Europos visuomenę“ pagal ERASMUS+ programą

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija gavo dotaciją projektui „Mokytojas, kuriantis kokybišką, šiuolaikišką ugdymą(si), integruojant Ukrainos ir kitų tautų migrantų vaikus į Europos visuomenę“ pagal ERASMUS+ programą, kurios veikla vyks 2023-08-20 – 2025-02-19.

Projekto tikslai:

 1. Sukurti šiuolaikišką kokybiškam ugdymui užtikrintą saugią aplinką, kuri sudarys lygias galimybes visiems mokiniams integruotis į socialinę ir kultūrinę aplinką.
 2. Suvokti kultūrinio sąmoningumo sampratą ir kaip elgtis su kultūriniais skirtumais
 3. Steikti išsamių žinių apie geriausią praktiką ir politiką mokykloje integruojant mažumų, migrantų ir pabėgėlių vaikus.

Penkių mokytojų grupė, tarp jų trys mokytojai iš Ukrainos, mokysis trijose šalyse.

Projekto tikslams įgyvendinti planuojame dalyvauti kursuose:

 • 1. „Intercultural Learning and Cultural Diversity”, Palermo, 2023-11-12 – 2023-11-18 (Erasmus Learning Academy).
 • 2. „To be the best teacher for your pupils”, Islandija, 2024-06-09 – 2024-06-14 (OUTDOORED).
 • 3. „Integration minority, migrant and refugee children at Eurropean schools and society”, Barselona, 2024-10-28 – 2024-11-01 (SCHIPCON).

Dalyvavimas šiame projekte progimnazijos mokytojus praturtins bendravimo įgūdžiais, leis patobulinti užsienio kalbų mokėjimą, tobulins mokytojų profesines kompetencijas.

Susitinkant su įvairių tautybių kolegomis iš ES šalių, projekto dalyviai įsitrauks į tarpkultūrinio mokymosi patirtį, keisis idėjomis ir kurs ateities tarptautinio bendradarbiavimo tinklą.

Dalyvavimo projekte tikslas yra padėti mokytojams ugdyti jų kultūrinį sąmoningumą taikant naujausias darbo formas ir metodus, formuojant naują požiūrį dirbant su daugiakultūrinėmis ir etniškai įvairiomis mokinių grupėmis.

Projekto dalyviai pasidalins savo patirtimi su mokyklos ir miesto visuomene.


“INTERCULTURAL LEARNING AND CULTURAL DIVERSITY IN THE CLASSROOM”, kursai Palerme

2023-11-12 – 2023-11-18 mokytojos Natliya Polosuchina ir Larisa Galkina dalyvavo kursuose “INTERCULTURAL LEARNING AND CULTURAL DIVERSITY IN THE CLASSROOM”, kurie vyko Palerme, Sicilija.

Kursų metų buvo nagrinėjami tokie klausimai:

 • Kultūros įtaka ugdymui ir mokymosi stiliui.
 • Asmenybės samprata.
 • Stereotipai, jų įtaka tarpasmeniniam ryšiui / tarpkultūriniai santykiai.
 • Prietarai ir būdai juos sumažinti.
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija.
 • Priėmimas ir tolerancija.

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo ir teorinėse ir praktinėse veiklose ir gavo nepakartojamą patirtį, dirbant su kitų šalių kolegomis. (Parsisiųsti pristatymą)