Krizių valdymo mokykloje komanda

Koordinatorė – direktorė Laima Vaitonienė
Nariai:

  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Slabenkienė;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Kanapeckaitė;
  • Socialinė pedagogė Olesia Lukaševičienė;
  • Psichologė Natalja Solovėj;
  • Mokyklos tarybos pirmininkė Jelena Poletajeva.