Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė – Olga Športun ir Jelena Poletajeva

Funkcijos:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikšmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinę veiklą;
  • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene, įvairiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę, laisvalaikio užimtumo pagalbą;
  • Organizuoja nemokamą pavėžėjimą mokiniams, gyvenantiems Klaipėdos rajone ar kitose apylinkėse, esančiose už miesto ribų;
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį mokykloje;
  • Teikia pagalbą socialiai remtiniems mokiniams ir jų šeimoms;
  • Organizuoja socialiai remtinų mokinių nemokamą maitinimą mokykloje, aprūpinimą mokymosi priemonėmis;
  • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas tam neturi galimybių;
  • Konsultuoja mokinius profesinio orientavimo klausimais.

Jelenos Poletajevos darbo laikas:

Darbo dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.00-16.3012.10-12-40
Antradienis8.00-16.3012.10-12-40
Trečiadienis
Ketvirtadienis9.00-11.30
Penktadienis

Aktuali informacija:

Skip to content