Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė – Jelena Orlova

Funkcijos:

  • Atlieka pradinį pedagoginį mokinio žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimą;
  • Parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą;
  • Organizuoja individualias, grupines, grupines specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padeda įsisavinti ugdymosi turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Konsultuoja mokytojus, kaip dirbti pagal mokomųjų dalykų Bendrąsias programas, taikant atskirus mokymo būdus ir metodus, pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas;
  • Teikia individualias konsultacijas tėvams;
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Bendradarbiauja su pedagogine psichologine tarnyba;
  • Kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ugdymo įstaigoje, rengia savo veiklos ataskaitas;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Darbo diena Darbo laikas Individualių konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.30–14.30 12.15–13.15
Antradienis 8.30–12.30
Trečiadienis 8.30–14.30 12.15–14.15
Ketvirtadienis 8.30–12.30
Penktadienis 8.30–11.30 9.15–11.15