Mokinių, atvykusių iš užsienio, mokymosi pasiekimų atitikties įvertinimo komisija

Pirmininkė – Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

  • Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Natalija Bovina, matematikos mokytoja;
  • Svetlana Kostiuk, rusų k. ir literatūros mokytoja;
  • Valentina Liašenko, istorijos mokytoja;
  • Larisa Galkina, IT mokytoja;