Mokinių, atvykusių iš užsienio, mokymosi pasiekimų atitikties įvertinimo komisija

Pirmininkė – , direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

  • Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Irina Cygankova, matematikos mokytoja;
  • Svetlana Kostiuk, rusų k. ir literatūros mokytoja;
  • Valentina Liašenko, istorijos mokytoja;
  • Larisa Galkina, IT mokytoja;
  • Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.