Koronavirusas (Covid-19)


Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą (2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V1-52) (pridedama)

Sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (pridedama)

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu (peržiūrėti)

„Informacija Covid-19″

Koronavirusinė infekcija, Covid 19 atmintinė, Covid-19 prevencija, Covid-19 ligos atvejo valdymas ugdymo įstaigose, NVSC Vaikų izoliacija, Testavimas kaupiniais. Informacija tėvams ir ugdymo įstaigoms

„Lankstinukai Covid-19″