Paramos ir labdaros komisija

Pirmininkė – Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

  • Jelena Poletajeva, mokyklos tarybos pirmininkė;
  • Liudmila Sege, bibliotekos vedėja;
  • Tamara Zabolotnaja, dailės mokytoja;
  • Eglė Laumenienė, lietuvių k. mokytoja.

Komisijos paskirtis – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti: mokinių saugumo užtikrinimui; ugdymo kokybės gerinimui.

Skip to content