Inventorizacijos komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Kanapeckaitė

Nariai:

  • Dokumentų koordinavimo specialistė Tatjana Bako;
  • Specialioji pedagogė Jelena Orlova;
  • Socialinė pedagogė Olesia Lukaševičienė.