Inventorizacijos komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Kanapeckaitė

Nariai:

  • Tatjana Bako, dokumentų koordinavimo specialistė;
  • Jelena Orlova, specialioji pedagogė;
  • Liudmila Ivanova, Socialinė pedagogė.
Skip to content