Dėl ukrainiečių vaikų registracijos lietuvių kalbos mokymui ir mokymuisi vasaros metu

Vyksta registracija ukrainiečių vaikų lietuvių kalbos mokymuisi vasaros metu.  Registruotis privalo visi vaikai, kurie atvyko į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje.

Проводится регистрация украинских детей для обучения литовскому языку в летнее время. Регистрироваться обязаны все дети, прибывшие  в Литовскую Республику.

Registracijos nuoroda (Ссылка для регистрации)https://forms.gle/2XH5zEJVo7K45XXx8