Šiaurės šalių literatūros savaitė

Lapkričio 13-19 dienomis,  Lietuvos mokyklose ir bibliotekose, vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė. Ši savaitė skirta skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo, pasakojimo tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra. Šių metų literatūros savaitės tema:  „Kalėdos Šiaurės šalyse“. Pagrindinė Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja – tamsiausiu metų laiku uždegti žvakes ir skaityti. Pirmadienį, lapkričio 13 dieną, 7 kl. mokiniams, pamoka vyko skaitykloje.  Mokiniai skaitė Astridos Lindgren knygos „Emilis iš Lionebergos“ skyriaus ištrauką „Naujos Emilio išdaigos“. Jame Emilis rodo tikrą Kalėdų dvasią – vargšų džiaugsmui ir tėvų nevilčiai. Išklausę ištrauką, bibliotekininkė pristatė ir kitas šiaurės šalių autorių knygeles, kurias vaikai gali rasti bibliotekos lentynose.