„Kūrybingumo mokykla“

Mokslas visiems – pagrindinis įtraukiojo ugdymo tikslas. Tokių paskatų vedami 5-8 klasių  mokiniai , inicijuojami lietuvių kalbos mokytojos Galinos Stonkienės, rugsėjo 18  d. atidarė „Kūrybingumo mokyklą“.

“Kūrybingumo mokykla“ – tai atvira lietuvių kalbos konsultavimo aplinka, tai mokykla kiekvienam: sudaromos sąlygos mokiniui bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, parodyti savo gebėjimus, gauti reikiamą mokytojų, specialistų pagalbą. Visą rugsėjo mėnesį mokiniai aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse “Sagų istorija“, integruotų lietuvių kalbos, technologijų, informacinių technologijų ir muzikos pamokose“ Kai sagos prabyla…“.Mokiniai sukūrė daiktų universalų dizainą-sagomis puoštą paveikslą “Sagos – svarbesnės nei atrodo“. Santarviškiai suprato, kad naudodami antrines žaliavas, mažinamas atliekų kiekis, mažiau teršiama aplinka. Visų kūrybinių veiklų refleksija – 5-8 klasių mokinių rašinėliai “Vienos sagos istorija“.

„Viena maža sagutė ilgai gulėjo mergaitės papuošalų dėžutėje ir slaptai svajojo papuošti savo šeimininkės suknelę… Praėjo daug laiko, mergaitė užaugo , sulaukė pilnametystės – jos laukė pokylis rūmuose… Mergaitės mama pasiuvo suknelę, bet jaunai šeimininkei vis kažko trūko. Mama prisiminė apie sagutę dėžutėje“. Pagaliau aš būsiu matoma, džiuginsiu jauną šeimininkę ir jos draugus“ – pagalvojo sagutė ir suspindėjo naujomis spalvomis.

Nebijok atrasti savyje stiprybės net ir tomis aplinkybėmis, kai, regis, viskas prarasta ir slysta iš rankų!” (5 a kl. mokinės rašinėlis)

„Kūrybingumo mokykla“- tai įtraukiojo ugdymo modelis, kuris stiprina kritinį mąstymą, ugdo gebėjimą bendradarbiauti, pažinti kitas nuomones, mąstyti drauge su kitais…

Galima drąsiai teigti, kad pirmas blynas neprisvilo – buvo sukurta įtrauki aplinka, skatinamas abipusis supratimas, tolerancija ir pagarba visiems.

Skip to content