MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2024-2025 M. M. (nuo 2024-05-17 iki 2024-05-27)

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti dokumentus:

 • prašymus mokytis;
 • tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • vaiko gimimo liudijimą;
 • vaiko leidimą gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
 • jeigu skiriasi mamos/tėvo ir vaiko pavardės, pristatyti giminystę įrodančius dokumentus (santuokos, ištuokos liudijimas);
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu asmenys nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus;
 • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

Dokumentus priimame:

 • Klaipėdos „Santarvės” progimnazija, Gedminų g. 7, 118 kab.

Laikas:

 • 2024 m. gegužės 17 d. 12.00 – 15.45 val.
 • 2024 m. gegužės 20-24 d. 8.00 – 15.45 val.
 • 2024 m. gegužės 27 d. 8.00 – 17.30 val.

Informacija teikiama tel. (046) 34 61 36, mob. +370 662 07306

Skip to content