TŪM II. SUP mokinių ugdymo mokymas

Gegužės 14 d. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje vykdomo Tūkstantmečio mokyklos II projekto veiklos tęsiasi įtraukiojo ugdymo srities mokymais:
„SUP vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas. Mokymai: teorija ir praktika“.

Mokymus veda lektorė Kristina Stankutė-Matė, juose dalyvauja mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai – iš viso 60 dalyvių iš „Saulėtekio“, Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Smeltės“ progimnazijų.

Šie mokymai per 40 valandų ugdys vadovų, darbuotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų įtraukiojo ugdymo organizavimo kompetenciją, nukreiptą į kokybės pažangos siekimą; padės laiku nustatyti, kuriems mokiniams ir kokia reikalinga pagalba. Dalyviai gilina žinias įtraukiojo autizmo spektro, intelekto, klausos, regos negalią, elgesio sunkumų turinčių mokinių ugdymo srityje, mokosi vertinti individualius jų poreikius, aiškinasi, kaip gali būti pritaikoma aplinka.

Tikimasi, kad po mokymų dalyviai geriau gebės taikyti tikslingus ugdymo metodus, tikslingiau diferencijuos ugdymo turinį pamokose, kartu bus sustiprintas pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas, padedantis kiekvienam mokiniui patirti ugdymosi sėkmę.
Dalinamės akimirkomis iš mokymų ir nekantriai laukiame kitų susitikimų!

TŪM koordinatorė Daina Bžeskienė

Skip to content