TŪM II. Kūrybinės dirbtuvės

„Santarvės“ progimnazijos mokytojai bei jų mokiniai jau gali pasidžiaugti nauja prasidėjusia ilgalaike veikla pagal Tūkstantmečio programą „Šokio, teatro, muzikos, dailės kūrybinių dirbtuvių veiklos organizavimas“, kurioje dalyvauja kartu su„Saulėtekio”, Liudviko Stulpino, „Pajūrio” progimnazijų lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, dailės, istorijos, fizinio lavinimo mokytojais. Mokymų lektorė Inga Norkūnienė jau ne pirmą kartą miesto mokyklos pedagogus ir jų mokinius vienija įtraukioje veikloje, tobulinančioje pedagogų kultūrines, tarpdalykinio bendradarbiavimo, kūrybiško mokymo/si kompetencijas. Kartu bus siekiama mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius mokyklose bei plėtoti mokyklų bendradarbiavimą, tampant įtraukiomis, atviromis bei stiprinant bendruomenių narių identiteto jausmą. Šiais tikslais įgyvendinama kultūrinio ugdymo integracija į formalųjį ugdymą bei kuriama tvari mokyklų bendradarbiavimo su menininkais, kūrėjais, kultūros įstaigų sistema. Ugdymo veikla siesis su bendrojo ugdymo dalykais: matematika, lietuvių kalba ir literatūra, muzika, daile, teatru, šokių mokymu, nes praktika rodo, jog mokinių kūrybingumas ypač gerina ne tik humanitarinių, bet ir tiksliųjų mokslų rezultatus.

Projekto dalyviai jau antrą kartą renkasi „Santarvės“ progimnazijoje aptarti veiklos plano bei mokinių grupių, visus ateinančius mokslo metus dalyvausiančias įvairiuose kūrybinių dirbtuvių renginiuose, kurie bus vykdomi ne tik mokyklose, bet ir muziejuose, teatruose ir kitose kultūros įstaigose tiek Klaipėdos mieste, tiek ir sostinėje. Edukacinėje veikloje šį kartą dalyvauja ir miesto mokyklų numylėtinis erdelterjeras profesorius Kuršis, visomis savo galiomis ir juslėmis padėsiantis veiklos dalyviams organizuoti šokio, teatro, muzikos, dailės kūrybines dirbtuves.

Nuotraukose – akimirkos iš pirmųjų veiklos dalyvių susitikimų. Nekantriai lauksime kūrybinių dirbtuvių rezultatų ir pažadame informuoti, kaip mums sekasi.

Skip to content