NORDPLUS JUNIOR

Rugsėjo 1-ąją, 2020m. startavo naujas tarptautinis projektas NORDPLUS JUNIOR. Projekto pavadinimas – „Living responsibly on the coastline of the Baltic sea”. Projekte dalyvauja 4 šalys, besiribojančios su Baltijos jūra: Švedija, Estija, Lietuva ir Latvija. Kiekvienai šaliai-dalyvei atstovauja viena mokykla. Garbė atstovauti Lietuvos Respubliką atiteko mūsų progimnazijai.   Projektas vyks dvejus metus . Projekto dalyviai -7A klasės mokiniai, vadovaujami  anglų kalbos mokytojos Natliyos Polosuchinos ir informacinių technologijų mokytojos Larisos Galkinos.

Pagrindinis projekto tikslas – daugiau sužinoti apie supančią aplinką, Baltijos jūros pakrantės problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinė visuomenė. Didelis dėmesys bus skiriamas sprendimų ieškojimui, kurie galėtų pagerinti ekologinę mūsų regiono ir viso pasaulio situaciją.

Žinoma, projektas mums taip pat suteikia galimybę susipažinti bei pabendrauti su kitų šalių bendraamžiais, pasidalinti savo įžvalgomis ir idėjomis, bei daugiau sužinoti apie šalių-partnerių gyvenimą bei švietimą.

Su nekantrumu laukiame pirmojo projekto etapo ir naujų įdomių pažinčių.

1 сентября 2020 года стартовал новый международный проект NORDPLUS JUNIOR. Название проекта – Living responsibly on the coastline of the Baltic sea. В проекте участвуют 4 страны, имеющие выход к Балтийскому морю: Швеция, Эстония, Литва и Латвия. Каждая из стран-участниц представлена одной школой. Честь представлять Литовскую Республику выпала нашей прогимназии. Ученики 7А класса под руководством  учителя английского языка Наталии Полосухиной и учителя информационных технологий Ларисы Галкиной будут работать над осуществлением проекта в течение двух лет.

Главная цель проекта – углубить и расширить наши знания о состоянии окружающей среды, изучить экологические проблемы побережья Балтийского моря, с которыми сталкивается современное общество. Также большое внимание будет уделено поиску решений, которые могли бы помочь улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе и в мире в целом.

Конечно, проект также дает нам прекрасную возможность познакомиться и пообщаться с ровесниками из других стран, поделиться своими взглядами и идеями, узнать больше о жизни и образовании в странах-партнерах.

С нетерпением ждем первого этапа проекта и новых интересных знакомств.

Ministro kreipimasis

Gerbiami mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai, jų tėvai, visi didelės švietimo bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums, visai švietimo bendruomenei už mokyklų pasirengimą naujiems mokslo metams, sklandų jų startą, lyderystę, bendruomenės sutelktumą ir operatyvius sprendimus nustačius COVID-19 atvejus.

Kiekviena mokykla, kiekvienas mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į bendras rekomendacijas, pertvarkė įprastą mokyklos darbą. Mokinių klasėms priskirti kabinetai, atverti atsarginiai išėjimai, kitaip suplanuoti bendri renginiai. Dėl tinkamo srautų valdymo kai kuriose mokyklose ugdymas organizuojamas derinant mokymą mokykloje su nuotoliniu mokymu ar daliai klasių pradedant pamokas vėlesniu nei įprasta metu. Daugiausia pasikeitimų pajuto didelės mokyklos, kur net menkiausi judėjimo apribojimai pareikalauja didesnių administracijos, mokytojų ir mokinių pastangų.

Labai svarbu, kad bendruomenėse visi suprastų organizacinių pokyčių reikalingumą. Jie atlikti todėl, kad galėtume labiau saugoti vieni kitus: mokinius, mokytojus, visus darbuotojus ir mokyklose susitinkančiųjų šeimas.

Suprantama, norisi gyventi laisvai ir įprastai, todėl pokyčiai kelia tam tikrų nepatogumų. Bendraudami su mokyklų vadovais, girdime jūsų lūkesčius, pasiūlymus. Atsižvelgus į juos, taip pat į pandeminę situaciją, rekomendacijos gali būti koreguojamos.

Pasibaigusi vasara į mokyklas sukvietė daugiau kaip 323 tūkst. mokinių. Matome situacijas, kai mokyklose nustatomi COVID-19 atvejai. Dėkoju mokyklų vadovams, mokyklų steigėjams – savivaldybių atstovams, kurie susidūrę su infekcijos atvejais, veikė sutelktai ir operatyviai, kartu priėmė sprendimus, operatyviai įtraukė ir informavo tėvus. Sėkmingas algoritmo taikymas yra puikus pavyzdys, kaip galima užkirsti kelią pandemijai ugdymo įstaigose.

Esame informavę mokyklas apie svarbiausius pirminius veiksmus nustačius ar įtarus COVID-19 susirgimo atvejį. Juos ir kitus veiksmus su mokyklomis artimiausiu metu taip pat aptars Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

Kaip niekada svarbus mokyklos ir šeimos ryšys – tėvų pagalba ir atsakingas požiūris. Todėl kviečiu visus mokyklų bendruomenių narius laikytis mokyklose įvestų naujų taisyklių ir rekomendacijų. Jei mokykloje sutarta, kad mokiniai bendrose erdvėse dėvi kaukes ar kitas apsaugines veido priemones -– pasirūpinkime, kad vaikai jas turėtų, padrąsinkime jas dėvėti. Jei mokyklos lauko teritorija nėra aptverta ir mokykla negali užtikrinti saugaus mokinių poilsio pertraukų metu lauke, padėkime mokyklai pasirūpinti mūsų vaikų saugumu ir poilsiu mokyklos viduje ir priminkime vaikams, kad jie neturėtų pertraukos metu palikti mokyklos lauko teritorijos, kai tai nėra būtina. Mokykla bus pajėgi sėkmingai tvarkytis su pandemijos iššūkiais tik tada, jei šeimos pritars mokyklos taisyklėms, jų laikysis ir bendradarbiaus su mokyklos administracija ir mokytojais, jei stebės vaikų sveikatą ir nerizikuos leisti į pamokas sergančiųjų.

Ar apsaugosime vienas kitą, labai priklauso nuo kiekvieno mūsų. Todėl kviečiu mokyklų bendruomenių narius visus sunkumus ir iššūkius įveikti dirbant kartu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras
Algirdas Monkevičius

Pasitinkant 2020-2021 m.m. aktuali informacija tėvams

Gerb. Tėveliai,

Nekantriai ir su nerimu laukiame naujų mokslo metų pradžios, kurie pareikalaus visų mūsų kantrybės, ištvermės, susiklausymo ir vieni kitų palaikymo.

Naujus mokslo metus pradedame vadovaudamiesi Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Sveikatos apsaugos ministro rekomendacijomis ir įsakymais, su kuriais susipažinti galite čia:  https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai, https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai.

Tėvai į mokyklą bus įleidžiami tik esant būtinybei ir iš anksto suderintu laiku su administracija.

Kaip dirbsime mes

1. Mokslo metų pradžia – Rugsėjo 1 d.

Mokiniai renkasi mokyklos teritorijoje sekančiai:

1-4 klasės

AukštasKlasėLaikasVieta
I  aukštas3C, 2C, 2B, 4C9.30Centrinis kiemas
II aukštas1A, 3A, 3B, 4A10.00Centrinis kiemas
III aukštas2A, 4B, 1B10.30Centrinis kiemas

5-8 klasės

AukštasKlasėLaikasVieta
I  aukštas5A, 5B, 5C10.00Vidinis kiemas
II aukštas6A, 6B, 6C, 7A10.30Vidinis kiemas
III aukštas7B, 7C,11.00Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusės
III aukštas8A, 8B11.30Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusės

Žemėlapis

Tėvai su vaikais laukia nurodytu laiku nurodytoje vietoje. Tėvai privalo būti su kaukėmis ir laikytis 1 m. atstumo. Mokinius pasitiks klasių vadovai ir nusives į klases. Tėvai laukia kieme.

2. Ugdymo proceso vyksmas

Mokiniai mokysis kiekvienai klasei paskirtame kabinete. Kabinetus paskirstėme atsižvelgdami į amžiaus grupes ir srautus.

KlasėAukštasKabineto numerisĮėjimas ir išėjimas (žr. žemėlapį)Klasės vadovas
1 AII234Centrinio kiemo rezervinis įėjimasTatjana Reiman
1 BIII355Centrinio kiemo rezervinis įėjimasSvetlana Kuznecova
2 AIII358Centrinio kiemo rezervinis įėjimasNatalia Labekina
2 BI104Automobilių stovėjimo aikštelės įėjimasLarisa Ignatjeva
2 CI105Automobilių stovėjimo aikštelės įėjimasIrina Patiuka
3 AII233Centrinio kiemo rezervinis įėjimasIna Udalova
3 BII231Centrinio kiemo rezervinis įėjimasGalina Deriuga
3 CI106Automobilių stovėjimo aikštelės įėjimasLarisaKovaliova
4 AII232Centrinio kiemo rezervinis įėjimasLiubovDanilova
4 BIII256Centrinio kiemo rezervinis įėjimasGalina Rudenko
4 CI103Automobilių stovėjimo aikštelės įėjimasNatalja Skrieliuvienė
5 AI117Vidinio kiemo įėjimasNatalja Bovina
5 BI118Vidinio kiemo įėjimasTamara Šuklina
5 CI116Vidinio kiemo įėjimasTamara Zabolotnaja
6 AII243Centrinio kiemo centrinis įėjimasNatalja Jančenka
6 BII244Centrinio kiemo centrinis įėjimasJelena Kozlovskaja
6 CII248Centrinio kiemo centrinis įėjimasJelena Poletajeva
7 AII253Centrinio kiemo centrinis įėjimasLarisa Galkina
7 BIII372Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusėsTatjana Kliukina
7 CIII369Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusėsJekaterina Cibakina
8 AIII368Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusėsSvetlana Kostiuk
8 BIII377Rezervinis įėjimas iš Statybininkų pr. pusėsGalina Stonkienė

Žemėlapis

3. Pamokų ir pertraukų laikas

1 klasės. Pamokos trukmė 35 min.

1 pamoka8.25 – 9.00
2 pamoka9.10 – 9.45
3 pamoka10.05 – 10.40
PIETŲ PERTRAUKA
4 pamoka11.40 – 12.15
5 pamoka12.30 – 13.05
6 pamoka13.10 – 13.45

2-4 klasės. Pamokos trukmė 45 min.

1 pamoka8.15 – 9.00
2 pamoka9.10 – 9.55
3 pamoka10.05 – 10.50
PIETŲ PERTRAUKA
4 pamoka11.40 – 12.25
5 pamoka12.30 – 13.15
6 pamoka13.25 – 14.10

5-8 klasės. Pamokos trukmė 45 min.

1 pamoka8.15 – 9.00
2 pamoka9.10 – 9.55
3 pamoka10.05 – 10.50
4 pamoka10.55 – 11.40
PIETŲ PERTRAUKA
5 pamoka12.30 – 13.15
6 pamoka13.25 – 14.10
7 pamoka14.15 – 15.00

4. Maitinimas

1-4 klasių mokiniai pietaus po 3 pamokos.

5-8 klasių mokiniai pietaus po 4 pamokos.

Klasės bus suskirstytos srautais.

Pietums skirta 50 min.

Siekiant išvengti spūsčių valgykloje ir užtikrinti mokinių saugumą, labai prašome tėvų, kad pietus 2-5 klasių mokiniams užsakytų iš anksto. 1 klasių mokiniai bus maitinami nemokamai (jeigu tėvai užsiregistravo elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt)

            Rekomenduojame priešpiečius arba pietus atsinešti į mokyklą iš namų ir pavalgyti pietų   pertraukos metu savo klasėje, kadangi niekur vaikščioti nereikės. Tokiu būdu mokiniai turės galimybę ir pailsėti, ir pabendrauti su klasės draugais.

5. Sveikatos pažymėjimai

Atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių, šiais metais sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Tačiau kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Prireikus, mokinių tėvai gali pasikonsultuoti su gydytoju, ar dėl pasikeitusios sveikatos būklės turi būti keičiama vaiko fizinio ugdymo grupė ir ar atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, ir apsispręsti dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo laiko.

NEMOKAMAS MAITINIMAS JAUNIAUSIEMS MOKINIAMS

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d.

              Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvai bei globėjai, norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą.

             Jau galima teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo vyresnių klasių moksleiviams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais (šiai paramai gauti vertinamos mokinio šeimos pajamos).

             Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po nurodyto termino, mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.

             Šiuo metu nemokami pietūs (mokiniams nuo 2 klasės) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (visiems mokiniams) gali būti skiriama, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur) arba išimtiniais atvejais, jeigu pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės kaip 187,50 Eur, bet neviršija 312,50 Eur dydžio, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt.

              Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.      

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydis (BSI, šiuo metu 78,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo rekomendaciją.

              Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

              Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu parama.centras@klaipeda.lt arba kabinete.

              Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba kabinete.

          Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

Parama Progimnazijai

Gerb. Tėveliai,

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs turite galimybę pervesti iki 1,2% metinio pajamų mokesčio į Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaigos bendruomenė maloniai prašo paremti mokyklą. Visos gautos lėšos panaudojamos įstaigos reikmėms.

Mokyklos rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas190444664
Paramos gavėjo pavadinimasKlaipėdos „Santarvės“ progimnazija
Buveinės adresasGedminų g. 7, Klaipėda
Banko pavadinimasAB „Swedbank“
Banko kodas73000
Atsiskaitomosios sąskaitos numerisLT81 7300 0100 7865 3279

Prašymo formą galima užpildyti elektroninio deklaravimo sistemoje arba popierinį variantą (forma-FR0512v04 (.pdf)).

Pateikiame formos pildymo instrukciją (.pdf).

Visus norinčius pagerinti Jūsų vaiko gerbūvį progimnazijoje, kviečiame paremti progimnaziją.

Mokyklos sąskaitos Nr.:  LT 81 7300 0100 7865 3279 (Swedbank, AB).

Iš anksto dėkojame.

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“

Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios  – metines Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos mokiniai kovo 9 dieną, 8.15 min. dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“.

Masiškai ir žaismingai buvo paminėta viena svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų. Mokiniai skaitė eiles, dainavo, šoko.

Iniciatyvos tikslas – paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti, ką reiškia laisvė ir demokratija, rūpintis, ją puoselėti.

Vasario 25-28 d. Užgavėnės

Užgavėnės – sena šventė, kurios paskirtis – išvaryti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Vaikai buvo pasipuošę pačių pasigamintomis Užgavėnių kaukėmis. Pradinių klasių mokiniai visą vasario paskutinę savaitę  savo jėgas bandė liaudiškų žaidimų rungtyse, šoko, dainavo. Linksmybių metu  vaikai vaišinosi Užgavėnių pyragais, blynais su šypsenėlėmis. Renginio kulminacija tapo Morės deginimas.