Ugdymo proceso organizavimas nuo 2021-05-17

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

      DĖL 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

2021 m. gegužės 14 d. Nr. V1-29

Klaipėda

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymo Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ 2.2 papunkčiu:

n u r o d a u ugdymo procesą 1–4 klasių mokiniams organizuoti nuotoliniu būdu nuo 2021-05-17.

Direktorė Laima Vaitonienė

Pridedama. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymas Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.

TARPTAUTINIS KNYGŲ SKIRTUKŲ MAINŲ PROJEKTAS

Mūsų progimnazija šiemet antrą kartą įsitraukė į Tarptautinį knygų skirtukų mainų projektą ( Bookmark Exchange Project). Šis projektas apima mokyklas iš įvairių pasaulio šalių.

Šių metų tema: „Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“. Šiemet skirtukus kūrė 3-6 klasių mokiniai ir keitėsi su Portugalijos, Lenkijos, Honkongu, Rumunijos, Kroatijos, ir Australijos  mokiniais.  Mokiniai  kūrė savo rankų darbo knygų skirtukus.

Skirtukų mainų projektas yra paprastas, įdomus būdas dalintis skaitymo malonumu ir susirasti naujų draugų, naudojantis mokyklų bibliotekomis visame  pasaulyje.

Bibliotekininkė

Skirtukų prezentacija (parsisiųsti)

Mano Lietuva.

Kovo 10 d. 11 val. vyko integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka, skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvavo 8a kl. mok. S. Lickevič, 7b, 7c klasių mokiniai. 
Mokytojai: V. Liašenko, D. Strėlienė.

Dėl ugdymosi šeimoje

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504),vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Skaityti daugiau…

Интеллектуальный турнир «Безопасный интернет – 2021»

В рамках Недели безопасного интернета 12 февраля прошел уже ставший традиционным интеллектуальный турнир «Безопасный интернет – 2021». В этом году игра проходила дистанционно, что стало вызовом как для организаторов, так и для ее участников. Но все благополучно справились!

Турнир объединил более 80 учеников 5-8 классов прогимназий «Сантарвес», «Паюрио», «Габийос» и М. Горького. 17 команд показали и знания, и логику, и смекалку, и умение работать в команде, несмотря на такие непростые условия. Победители определялись в двух категориях: 5-6 классы и 7-8 классы. Призовые места получили команды из всех прогимназий. Но самой главной победой для каждого можно считать азарт, хорошее настроение, дружелюбие и радость от преодоления трудностей.

Организаторы турнира – В. Барановский и Л. Галкина – получили огромное количество благодарностей от участников. И, конечно, неоценимую помощь в организации турнира оказали классные руководители, которые всей душой болели за своих ребят.

Спасибо всем и до новых встреч на соревнованиях!

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 12- tąją dieną, 14.15 val. vyko tarpmokyklinis šventinis renginys „Pažink gimtąjį kraštą“. Klaipėdos „Santarvės“ ir „Gabijos“ progimnazijų 6-7 klasių mokiniai paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Renginio metu mokiniai gražiausiais žodžiais minėjo Lietuvos vardą. Atsakydami į klausimą, kodėl Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena jiems yra svarbi ir kokią reikšmę ji turi, mokiniai su džiaugsmu atsakė: „Vasario – 16-oji svarbi tuo, kad Lietuva, mano tėvynė, kur gimiau ir užaugau, pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą“.
Džiaugiamės ir dėkojame „Gabijos“ progimnazijos mokiniams ir istorijos mokytojai Jelenai Burkal.

Organizatoriai:
istorijos mokytoja Valentina Liašenko,
lietuvių k. mokytoja Dalė Strėlienė.